Cầu Kè khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - an ninh cho đối tượng 4 năm 2022

      Ngày 15/8, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Cầu Kè kết hợp với Ban chỉ huy Quân sự huyện khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh đối tượng 4 năm 2022 cho 100 học viên là cán bộ, công chức, viên chức các ban, ngành trong huyện dự học. Ông Trần Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Cầu Kè đến dự.

 

Quang cảnh đại biểu dự khai giảng

      Trong thời gian 05 ngày, các học viên được nghiên cứu tiếp thu các chuyên đề về: Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh; Phát triển kinh tế-xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại; Bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, quản lý Nhà nước về an ninh trật tự; Dân tộc tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; Phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam. Ngoài ra, các học viên còn được quán triệt một số nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng, an ninh quốc gia, An ninh mạng, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, Lực lượng Dự bị động viên; Phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; Xây dựng, quản lý lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới.

     Thông qua lớp học, nhằm trang bị kiến thức cho cán bộ công chức, viên chức các ban, ngành trên địa bàn huyện Cầu Kè hiểu rỏ về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới, để từ đó nêu cao tinh thần, trách nhiệm, tích cực thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, sẵn sàng đấu tranh làm vô hiệu hóa mọi âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù chống phá Đảng, Nhà nước, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.

 

                                                                                         Tin, ảnh: Thân Ni

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 636
  • Trong tuần: 21,849
  • Tất cả: 2,707,607