Chào mừng Quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Trà Vinh! - Trang thông tin điện tử đang trong quá trình xây dựng và cập nhật thông tin, rất mong nhận được sự góp ý và quan tâm của Quý bạn đọc!
No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 162

Hoàn thành tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2022 – 2025

       Thực hiện Công văn số 199-CV/ĐUK, ngày 28/02/2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về việc lãnh đạo Đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2022-2025; Hướng dẫn số 02-HD/BTCĐUK, ngày 11/3/2022 của Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp về việc Hướng dẫn một số nội dung tại đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025. Đến ngày 15/6/2022, Đảng ủy Sở Tư pháp đã Chi bộ trực thuộc hoàn thành việc tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2025.

       Ngày 09/6/2022, Chi bộ 01 trực thuộc Đảng bộ tổ chức đại hội, thời gian đại hội 01 ngày. Nhân sự ứng cử Ban Chấp hành là 06 đồng chí (tái cử 03 đ/c, mới 03 đ/c), số dư là 20%, đủ điều kiện để giới thiệu đại hội bầu lấy 05 đ/c. Kết quả: Ban Chấp hành Chi ủy Chi bộ 01 có 05 đ/c (01 Bí thư, 01 Phó Bí thư và 03 chi ủy viên), 02 nam, 03 nữ.