Chào mừng Quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Trà Vinh! - Trang thông tin điện tử đang trong quá trình xây dựng và cập nhật thông tin, rất mong nhận được sự góp ý và quan tâm của Quý bạn đọc!
Một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
Lượt xem: 137
Để công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đạt yêu cầu, hiệu quả nhiều hơn nữa trong thời gian tới, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện một số giải pháp sau (theo Công văn số 10/HĐPH ngày 07/9/2023):

Một là, Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Luật PBGDPL, Chỉ thị số  08-CT/TU, Kế hoạch số 68/KH-UBND và các văn bản có liên quan đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác PBGDPL, nhất là Quyết định số 1965/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2022 của UBND tỉnh Trà Vinh ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027” trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Quyết định số 1915/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2022 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 11 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” giai đoạn 2023 - 2030 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, trọng tâm là xây dựng, tổ chức triển khai kịp thời, hiệu quả, toàn diện các giải pháp, nhiệm vụ nhằm tổ chức thực hiện truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc bảo đảm, hỗ trợ người dân được tiếp cận chính sách, pháp luật, góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tuân theo pháp luật, hình thành thói quen, văn hóa sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Xác định tiếp cận chính sách, pháp pháp luật không chỉ là quyền mà còn là trách nhiệm chủ động của mỗi người dân để bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, thực hiện nghĩa vụ của mình theo quy định pháp luật, góp phần xây dựng và bảo vệ nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Hai là, Tăng cường đổi mới hình thức, phương pháp PBGDPL theo hướng đa dạng, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả; xác định nội dung, đối tượng, địa bàn, dư luận xã hội quan tâm để tuyên truyền, phổ biến pháp luật có trọng tâm, trọng điểm và phù hợp, tránh lãng phí nguồn lực mà hiệu quả không cao. Không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ làm công tác PBGDPL theo hướng chuyên sâu, tăng cường phối hợp giữa các thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh và cấp huyện với các cơ quan, đơn vị, địa phương các cấp, nhằm phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm được giao. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ và định hướng nội dung giáo dục pháp luật cho đội ngũ làm công tác PBGDPL.

Ba là, Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số trong công tác PBGDPL; quản lý và sử dụng có hiệu quả Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh, Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương trong tích hợp, kết nối, chia sẻ thông tin PBGDPL. Tập trung xây dựng dữ liệu PBGDPL đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác PBGDPL đảm bảo liên thông thông tin giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương với Cổng/Trang thông tin điện tử PBGDPL quốc gia và phục vụ nhu cầu tự học tập, tìm hiểu pháp luật của người dân; nêu gương những tổ chức, cá nhân điển hình tiên tiến trong việc tự giác chấp hành pháp luật, tôn vinh pháp luật, phê phán những cá nhân, tổ chức cố tình vi phạm pháp luật…

Bốn là,  Phát huy vai trò của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh và cấp huyện, đặc biệt đối với các thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPLtỉnh cần nêu cao tinh thần trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện các hoạt động theo nhiệm vụ được giao gắn với nhiệm vụ công tác PBGDPL của cơ quan, đơn vị cụ thể theo Thông báo số 124/TB-HĐPH ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh về việc phân công nhiệm vụ Phó Chủ tịch Thường trực, Phó Chủ tịch Hội đồng và các Ủy viên Hội đồng, nhất là các văn bản hướng dẫn của Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh.  Tập trung PBGDPL liên quan đến các vấn đề về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và lĩnh vực đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản, kinh tế tập thể, an ninh nguồn nước, phòng, chống thiên tai, cứu nạn, cứu hộ; phổ biến các quy định pháp luật về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, trong đó chú trọng phổ biến pháp luật về hòa giải ở cơ sở, xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, tổ chức các đợt trợ giúp pháp lý cho người được trợ giúp pháp lý tại các vùng sâu, vùng xa; chính sách, pháp luật, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp; cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; phòng, chống tội phạm; dịch bệnh, thiên tai; các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển thanh niên, pháp luật về trợ giúp pháp lý, phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới… tại cơ sở, nhất là các địa bàn vùng sâu, vùng dân tộc thiểu số.

Năm là, Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu và cá nhân phụ trách công tác PBGDPL của cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện PBGDPL cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân. Quan tâm lập dự toán, bố trí kinh phí bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực hiện hiệu quả công tác PBGDPL hàng năm; đồng thời khuyến khích, các nguồn lực nhằm xã hội hóa công tác PBGDPL.

Sáu là, Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; sơ kết, tổng kết công tác PBGDPL theo định kỳ. Lấy kết quả triển khai, tổ chức thực hiện công tác PBGDPL làm một trong các tiêu chí đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là người đứng đầu./.

Hoàng Tâm

TIN LIÊN QUAN
1 2 3 4 5  ... 

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lâm Sáng Tươi - Giám đốc Sở Tư pháp - Trưởng Ban Biên tập
Cơ quan trường trực: Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh
Địa chỉ: Số 4, đường Lê Thánh Tôn, P2, TPTV, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: 0294 3866409   Email: pbgdpltravinh@travinh.gov.vn

Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 272
  • Trong tuần: 5 759
  • Tất cả: 420402