Chào mừng Quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Trà Vinh! - Trang thông tin điện tử đang trong quá trình xây dựng và cập nhật thông tin, rất mong nhận được sự góp ý và quan tâm của Quý bạn đọc!
Ý kiến chỉ đạo uốn nắn việc thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 116
Qua kết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước (BMNN) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2023 theo Kế hoạch số 03/KH-BCĐ ngày 08/3/2023 của Ban Chỉ đạo Công tác bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh về kiểm tra việc chấp hành các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2023; Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác bảo vệ BMNN tỉnh chỉ đạo uốn nắn việc thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh cụ thể như sau:

1. Khắc phục những tồn tại, hạn chế được Đoàn Kiểm tra chỉ ra qua công tác kiểm tra; tổ chức tập huấn, hướng dẫn việc thực hiện công tác bảo vệ BMNN nhằm nâng cao nhận thức, ý thức bảo vệ BMNN cho cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường thực hiện công tác tự kiểm tra việc chấp hành các quy định về bảo vệ BMNN, có biện pháp ngăn chặn, hạn chế các nguyên nhân, điều kiện làm gia tăng nguy cơ lộ, mất BMNN.

2. Chỉ đạo cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ BMNN tại cơ quan, đơn vị, địa phương tham mưu triển khai thực hiện công tác bảo vệ BMNN đúng quy định; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thường xuyên tiếp cận, soạn thảo, tạo ra, sử dụng BMNN phải tăng cường nghiên cứu, chấp hành nghiêm các quy định về bảo vệ BMNN.

Thực hiện rà soát và thực hiện loại bỏ tất cả tài liệu có độ mật, tài liệu chứa thông tin thuộc danh mục BMNN đã soạn thảo, gửi, nhận trên các máy vi tính có kết nối mạng nội bộ của Đảng, mạng Internet trong thời gian qua.

3. Các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh kiểm tra việc thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin đối với các thiết bị điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin đang sử dụng, chuẩn bị đưa vào sử dụng tại các cơ quan, đơn vị như: Thiết bị máy tính, thiết bị ngoại vi; thiết bị điện tử nghe, nhìn; thiết bị thông tin viễn thông, điện tử đa phương tiện; thiết bị điện, điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin khác của hệ thống kỹ thuật có sử dụng tại các địa điểm có liên quan đến BMNN để có biện pháp khắc phục, xử lý phù hợp.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố ban hành nội quy bảo vệ BMNN áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc; kiện toàn Ban Chỉ đạo Công tác bảo vệ bí mật nhà nước cấp mình để nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ BMNN tại địa phương theo Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, Thông tư số 24/2020/TT-BCA ngày 10 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công an về ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước, Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 1823/QĐ-UBND ngày 02 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình thực tế tại địa phương.

5. Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì, phối hợp với: Các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện trình tự, thủ tục đề nghị Ban Cơ yếu Chính phủ hỗ trợ, trang bị USB đảm bảo an toàn phục vụ việc sao chép dữ liệu chứa thông tin thuộc danh mục BMNN cho các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc khối Nhà nước trên địa bàn tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông rà soát nhu cầu về trang thiết bị bố trí cho công tác bảo vệ BMNN tại các sở, ban, ngành tỉnh để tham mưu cơ quan có thẩm quyền về trang thiết bị phục vụ công tác bảo vệ BMNN tại các sở, ban, ngành tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác bảo vệ BMNN tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Thường trực các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc tổ chức thực hiện các nội dung này, các vướng mắc, khó khăn phản ánh đến Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh (Công an tỉnh) để được hướng dẫn thực hiện./.

Mỹ Vân - Văn phòng Sở

TIN LIÊN QUAN
1 2 3 4 5  ... 

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lâm Sáng Tươi - Giám đốc Sở Tư pháp - Trưởng Ban Biên tập
Cơ quan trường trực: Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh
Địa chỉ: Số 4, đường Lê Thánh Tôn, P2, TPTV, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: 0294 3866409   Email: pbgdpltravinh@travinh.gov.vn

Thống kê truy cập
  • Đang online: 25
  • Hôm nay: 350
  • Trong tuần: 5 837
  • Tất cả: 420480