Chào mừng Quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Trà Vinh! - Trang thông tin điện tử đang trong quá trình xây dựng và cập nhật thông tin, rất mong nhận được sự góp ý và quan tâm của Quý bạn đọc!
Triển khai các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính trọng tâm từ nay đến hết năm 2023
Lượt xem: 201
Ngày 19 tháng 9 năm 2023, Tổ trưởng Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ có Công văn số 67/TCTCCTTHC về việc triển khai các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trọng tâm từ nay đến hết năm 2023; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu (tại Công văn số 4344 ngày 27/9/2023): 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 3792/UBND-THNV ngày  24 tháng 8 năm 2023 về việc triển khai, thực hiện Kế hoạch cải cách TTHC trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

+ Công bố, công khai kịp thời, đầy đủ, chính xác các TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC. Hàng tháng thống kê đầy đủ những TTHC được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ để kiểm soát chặt chẽ việc ban hành và thực hiện TTHC. Rà soát, làm sạch toàn bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết đã được công bố, công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, bảo đảm chính xác, đầy đủ, kịp thời, đúng quy định; thời hạn hoàn thành trong tháng 10 năm 2023. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

+ Tăng cường rà soát các quy định TTHC hiện nay, kịp thời phát hiện các bất cập, hạn chế và gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh, tổng hợp gửi về Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành trung ương. Tập trung cải cách quy trình, TTHC nội bộ, tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong giải quyết TTHC.

+ Rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa tối thiểu 20% TTHC nội bộ nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước theo Quyết định số 2092/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022 – 2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Thời gian hoàn thành trong tháng 12 năm 2023.

+ Thực hiện việc rà soát, tái cấu trúc quy trình TTHC, dịch vụ công cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh, đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu, số hóa hồ sơ… cắt giảm các thông tin phải khai báo khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, bảo đảm mục tiêu cắt giảm ít nhất 20% thông tin phải khai báo. Thời gian hoàn thành trong tháng 10 năm 2023. Giao Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện, kết quả tổng hợp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

+ Tổ chức thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, xử lý, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về quy định, TTHC. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức kiểm tra, xác minh, làm rõ hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn trong giải quyết TTHC theo phản ánh của các phương tiện thông tin đại chúng và của người dân, doanh nghiệp; kịp thời chấn chỉnh việc giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của cơ quan, đơn vị.

+ Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong cải cách TTHC để công khai, minh bạch quy trình, thủ tục và giải quyết TTHC hướng đến sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 2205/UBND-NC ngày 30/5/2023 về việc khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tháo gỡ các “điểm nghẽn” triển khai Đề án 06 và Thông báo số 238/TB-VPCP ngày 22 tháng 6 năm 2023 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại Hội nghị giao ban với các Bộ, ngành về tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Thường trực Ban Chỉ đạo triển khai Đề án 06 tỉnh (Công an tỉnh) chủ trì, phối hợp các cơ quan,  đơn vị, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 25 tháng 10 năm 2023.  

- Sở Tư pháp: Tập trung thực hiện việc đánh giá tác động, thẩm định TTHC tại đề nghị xây dựng, dự án, dự thảo văn bản QPPL, bảo đảm các TTHC được quy định đúng thẩm quyền, cần thiết, hợp lý và với chi phí tuân thủ thấp nhất.

- Sở Thông tin và Truyền thông: Định kỳ hàng tháng công khai kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh để tổ chức, cá nhân theo dõi, giám sát. Việc công khai đầy đủ năm tiêu chí: (1) công khai, minh bạch; (2) tiến độ, kết quả giải quyết; (3) số hóa hồ sơ; (4) cung cấp dịch vụ trực tuyến; (5) mức độ hài lòng.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm nội dung Công văn này. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, kiểm tra việc thực hiện, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nắm, chỉ đạo./.

Hoàng Tâm

TIN LIÊN QUAN
1 2 3 4 5  ... 

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lâm Sáng Tươi - Giám đốc Sở Tư pháp - Trưởng Ban Biên tập
Cơ quan trường trực: Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh
Địa chỉ: Số 4, đường Lê Thánh Tôn, P2, TPTV, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: 0294 3866409   Email: pbgdpltravinh@travinh.gov.vn

Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 218
  • Trong tuần: 5 705
  • Tất cả: 420348