Chào mừng Quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Trà Vinh! - Trang thông tin điện tử đang trong quá trình xây dựng và cập nhật thông tin, rất mong nhận được sự góp ý và quan tâm của Quý bạn đọc!
No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title...
 • HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM, HUYỆN CÀNG LONG TỔ CHỨC HỘI THI “TUỔI TRẺ VỚI PHÁP LUẬT” LẦN VI

          Hưởng ứng Ngày pháp luật Nước cộng hòa XHCN Việt Nam (9/11), sáng ngày 08/11/2022 tại Hội trường Huyện ủy. Hội đồng phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật huyện Càng Long, tổ chức Hội thi “Tuổi trẻ với pháp luật” lần VI, Huyện Càng Long.

 • Phối hợp tuyền truyền pháp luật hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022

         Công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn huyện Cầu Ngang thời gian qua được các cấp, các ngành trong huyện đặc biệt quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện bằng nhiều giải pháp; công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường bộ và các quy định có liên quan được thực hiện thường xuyên, sâu  rộng, bằng nhiều hình thức, từ đó tình hình đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện có sự chuyển biến tích cực.

 • Phối hợp truyền thông về trợ giúp pháp lý hưởng ứng Ngày Pháp luậtViệt Nam năm 2022

         Thực hiện Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Cầu Ngang, ngày 13 và 14/10/2022 Ủy ban nhân dân xã Thạnh Hòa Sơn phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Trà Vinh và Phòng Tư pháp, Phòng Dân tộc huyện Cầu Ngang tổ chức 02 cuộc truyền thông về trợ giúp pháp lý tại Nhà Văn hóa ấp Cầu Vĩ và Nhà Văn hóa ấp Lạc Thạnh A, xã Thạnh Hòa Sơn, huyện Cầu Ngang. 

 • Tăng cường trợ giúp pháp lý hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022

         Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được thực hiện hiệu quả sẽ góp phần đưa việc học tập, tìm hiểu pháp luật, tuân thủ pháp luật trở thành công việc tự thân, thói quen hằng ngày của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn huyện, đồng thời tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội về tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, trở thành nhiệm vụ thường xuyên; nâng cao ý thức trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trong chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật. 

   

 • QUY TRÌNH CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP TRỰC TUYẾN TỈNH TRÀ VINH

         Ngày 17/8/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh ban hành Quyết định số 1760/QĐ-UBND Quy trình cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến một phần và trực tuyến toàn trình theo quy định pháp luật hiện hành và tái cấu trúc theo yêu cầu Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ trên Cổng dịch vụ công tỉnh, Cổng dịch vụ công quốc gia như sau:

 • NGÀNH TƯ PHÁP PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA ĐẨY MẠNH VIỆC NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG GIAI ĐOẠN 2022-2025

         Với mục đích đẩy mạnh việc quán triệt, tuyên truyền, nghiên cứu, học tập nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành Tư pháp về nội dung của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chương trình số 10-Ctr/BCS ngày 21/6/2021 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chương trình hành động của Bộ Tư pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ban hành kèm theo Quyết định số 1116/QĐ-BTP ngày 07/7/2021 của Bộ Tư pháp, qua đó, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị được giao. Ngày 13/9/2022, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch phát động, tổ chức thực hiện phong trào thi đua theo chuyên đề “Đẩy mạnh việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp” giai đoạn 2022 – 2025, Kế hoạch này được ban hành kèm theo Quyết định số 1860/QĐ-BTP.

 • Sở Tư pháp làm việc với 07 huyện: Cầu Ngang, Duyên Hải, Trà Cú, Càng Long, Châu Thành, Cầu Kè, Tiểu Cần về thực hiện chỉ tiêu, tiêu chí chuẩn tiếp cận pháp luật

         Để thực hiện Kế hoạch số 45/KH-BCĐ ngày 22/6/2022 của Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia và Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 - 2025 ban hành Kế hoạch Phân công thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ huyện Cầu Ngang và huyện Duyên Hải đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022 và Kế hoạch số 66/KH-BCĐ ngày 22/8/2022 của Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia và Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 – 2025 triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Trà Vinh năm 2022. 

 • Đảng bộ Sở Tư pháp tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

          Ngày 11 và 12 tháng 8 năm 2022, Đảng ủy Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của toàn Đảng bộ Sở Tư pháp. 

 • Đảng bộ Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 và Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 06/7/2022

          Ngày 11 tháng 8 năm 2022, Đảng ủy Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong đảng và Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 06/7/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về  kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm cho toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của toàn Đảng bộ Sở Tư pháp.  

 • Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh Tổ chức hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2022

          Ngày 8 tháng 8 năm 2022, tại Hội trường Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2022. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Sở Tư pháp có ông Lâm Sáng Tươi, Giám đốc Sở Tư pháp - chủ trị Hội nghị, các Phó Giám đốc Sở và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở. Tại điểm cầu UBND cấp huyện có lãnh đạo UBND cấp huyện, Phòng Tư pháp và công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã.

  1 2 3 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Chịu trách nhiệm chính: Ông Lâm Sáng Tươi - Giám đốc Sở Tư pháp - Trưởng Ban Biên tập

Cơ quan trường trực: Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh

Địa chỉ: Số 4, đường Lê Thánh Tôn, P2, TPTV, tỉnh Trà Vinh

Điện thoại: 0294 3866409   Email: pbgdpltravinh@travinh.gov.vn

 

Thống kê truy cập
 • Đang online: 11
 • Hôm nay: 131
 • Trong tuần: 3,136
 • Tất cả: 137,196