Chào mừng Quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Trà Vinh! - Trang thông tin điện tử đang trong quá trình xây dựng và cập nhật thông tin, rất mong nhận được sự góp ý và quan tâm của Quý bạn đọc!
Hội đồng phối hợp PBGDPL
Lượt xem: 2998

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Trà Vinh (sau đây gọi tắt là Hội đồng) gồm các ông, bà có tên như sau:

1. Ông Lê Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng;

2. Ông Lâm Sáng Tươi, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng;

3. Ông Nguyễn Thanh Luân, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Phó Chủ tịch Hội đồng;

4. Ông Thạch Tha Lai, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó Chủ tịch Hội đồng;

5. Ông Dương Quang Ngọc, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Phó Chủ tịch Hội đồng;

6. Mời ông Phạm Tiết Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh làm Phó Chủ tịch Hội đồng;

* Các Ủy viên Hội đồng

7. Ông Trần Hoàng Khâm, Phó Giám đốc Sở Tư pháp;

8. Đại tá Phan Thanh Quân, Phó Giám đốc Công an tỉnh;

9. Đại tá Lê Văn Thống, Phó Chính ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;

10. Đại tá Trần Văn Oanh, Phó Chính ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;

11. Ông Kiên Ninh, Trưởng ban Dân tộc tỉnh;

12. Ông Nguyễn Thanh Tâm, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;

13. Ông Bùi Văn Bình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ;

14. Ông Trần Minh Thanh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

15. Ông Dương Thành Huynh, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải;

16. Bà Nguyễn Thị Mộng Thu, Phó Giám đốc Sở Công Thương;

17. Ông Trần Văn Dũng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

18. Ông Trương Văn Hòn, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;

19. Ông Phan Thanh Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế;

20. Ông Tiêu Thanh Tân, Phó Giám đốc Sở Tài chính;

21. Ông Lâm Hữu Phúc, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

22. Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng;

23. Ông Lâm Thái Hùng, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ;

24. Ông Võ Văn Long, Phó Chánh Thanh tra tỉnh;

25. Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh;

26. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;

* Mời các ông, bà có tên sau đây tham gia Ủy viên Hội đồng:

27. Ông Nguyễn Quốc Vạn, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh;

28. Bà Dương Mỹ Pha, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;

29. Bà Trần Thị Huyền Trân, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh;

30. Ông Trịnh Minh Tự, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh;

31. Ông Nguyễn Minh Khiêm, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh;

32. Ông Nguyễn Ngọc Giao, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh;

33. Bà Lê Bích Chi, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh;

34. Bà Võ Thị Thu Oanh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh;

35. Ông Trần Trí Cường, Phó Bí thư Tỉnh đoàn;

36. Ông Trần Văn Phương, Phó Tổng Biên tập Báo Trà Vinh;

37. Ông Trần Thanh Khiết, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh;

38. Ông Đặng Văn Chung, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh;

39. Ông Nguyễn Thiện Thuật, Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng

1. Tư vấn cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Việc xây dựng chương trình, kế hoạch trung hạn, dài hạn về phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với đối tượng, địa bàn và tình hình kinh tế - xã hội ở địa phương; nội dung pháp luật trọng tâm cần phổ biến, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước và địa phương, xây dựng và thi hành pháp luật, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, cải cách thủ tục hành chính ở địa phương; tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật cho một số đối tượng đặc thù;

b) Các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật ở địa phương; phối hợp, lựa chọn nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp để giải quyết các vấn đề đột xuất, vướng mắc trong thực tiễn thi hành pháp luật tại địa phương;

c) Giải pháp tăng cường xã hội hóa hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật; các giải pháp để huy động sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước trong việc thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật hoặc hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện cho hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật;

d) Hướng dẫn về nội dung, hình thức tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hằng năm tại địa phương;

đ) Đánh giá tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở địa phương trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh;

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác được Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

2. Hướng dẫn các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức sống làm việc theo pháp luật đến cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trong tỉnh; tổ chức tập huấn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên ở cơ sở, cán bộ pháp chế.

Chỉ đạo xây dựng mạng lưới làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; quản lý, kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với các ngành,Công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu hoặc Công ty Cổ phần do nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối (doanh nghiệp nhà nước) và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác quản lý nhà nước về công tác xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.

3. Hội đồng làm việc theo nguyên tắc thảo luận tập thể, thành viên Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, Chủ tịch Hội đồng được sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng sử dụng con dấu của Sở Tư pháp trong thực hiện nhiệm vụ.

Chủ tịch Hội đồng quyết định thành lập Tổ thư  ký Hội đồng theo quy định. Cơ quan thường trực Hội đồng là Sở Tư pháp.

4. Kinh phí hoạt động của Hội đồng

Kinh phí hoạt động của Hội đồng do ngân sách nhà nước bảo đảm; được bố trí trong dự toán chi thường xuyên của cơ quan thường trực Hội đồng.

Hằng năm, Sở Tư pháp lập dự toán kinh phí hoạt động của Hội đồng gửi Sở Tài chính thẩm định, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Nguồn trích từ Số: 100/QĐ-UBND ngày 15/01/2021 về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh của UBND tỉnh Trà Vinh

Xem chi tiết tại đây

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lâm Sáng Tươi - Giám đốc Sở Tư pháp - Trưởng Ban Biên tập
Cơ quan trường trực: Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh
Địa chỉ: Số 4, đường Lê Thánh Tôn, P2, TPTV, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: 0294 3866409   Email: pbgdpltravinh@travinh.gov.vn

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 2
  • Trong tuần: 431
  • Tất cả: 452253