Chào mừng Quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Trà Vinh! - Trang thông tin điện tử đang trong quá trình xây dựng và cập nhật thông tin, rất mong nhận được sự góp ý và quan tâm của Quý bạn đọc!
Chỉ đạo của UBND tỉnh Trà Vinh về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Lượt xem: 187
Thực hiện chủ trương chung của Đảng và Nhà nước về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 28 tháng 02 năm 2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Kế hoạch số 139-KH/TU ngày 26 tháng 7 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 28 tháng 02 năm 2023 của Bộ Chính trị, ngày 25/9/2023, UBND tỉnh Trà Vinh đã ban hành Kế hoạch số 88/KH-UBND để chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung này trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, UBND tỉnh đề ra mục tiêu đến năm 2025, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh không thành lập thêm phòng, ban, đơn vị trực thuộc (trừ trường hợp đặc biệt do Trung ương chỉ đạo được Ban Thường vụ Tỉnh   ủy có chủ trương). Song song đó cần tiếp tục rà soát sắp xếp, kiện toàn các đầu mối bên trong của các cơ quan, đơn vị, địa phương; tăng cường phân cấp, ủy quyền, nâng cao hiệu quả  phối hợp trong quá trình tổ chức thực hiện. Đối với cấp huyện, xã cần tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 theo chỉ đạo của Trung ương đồng thời toàn bộ các các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh phải tiếp tục giảm tối thiểu 5% biên chế công chức và 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2021.

         Giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030, mục tiêu của tỉnh đề ra là hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện; giảm biên chế theo quy định. Từng quan, đơn vị phải phân định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo phân cấp, ủy quyền, khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lắp hoặc bỏ sót chức năng, nhiệm vụ. Cơ bản tỉnh Trà Vinh hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và ấp, khóm đạt tiêu chuẩn theo quy định của Trung ương.

         Để đạt được các mục tiêu đã đề ra từng giai đoạn, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương phải tăng cường công tác triển khai, quán triệt trong cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu về các nội dung của Nghị quyết số 99/NQ-CP, Kế hoạch số 139-KH/TU, Kế hoạch số 71-KH/TU nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời quy định rõ nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, địa phương và các nhiệm vụ thường xuyên cần thực hiện để đạt các mục tiêu này.

         UBND tỉnh giao Sở Nội vụ làm cơ quan đầu mối, có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tổ chức thực hiện; tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo định kỳ hoặc đột xuất; hướng dẫn, giải đáp những vướng mắc của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh./.

                                                                                      Thanh Thảo

TIN LIÊN QUAN
1 2 3 4 5  ... 

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lâm Sáng Tươi - Giám đốc Sở Tư pháp - Trưởng Ban Biên tập
Cơ quan trường trực: Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh
Địa chỉ: Số 4, đường Lê Thánh Tôn, P2, TPTV, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: 0294 3866409   Email: pbgdpltravinh@travinh.gov.vn

Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 322
  • Trong tuần: 1 449
  • Tất cả: 457497