Chào mừng Quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Trà Vinh! - Trang thông tin điện tử đang trong quá trình xây dựng và cập nhật thông tin, rất mong nhận được sự góp ý và quan tâm của Quý bạn đọc!
No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 96

Đảng ủy Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh: Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm 2022

Chiều ngày 30/6/2022, Đảng ủy Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022. Chủ trì hội nghị đồng chí Lâm Sáng Tươi, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp. Dự Hội nghị sơ kết đồng chí Đỗ Thị Kiều Oanh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp.

         Hội nghị đã nghe đánh giá tình hình, kết quả công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm và chương trình xây dựng đảng 6 tháng cuối năm 2022 và các báo cáo chuyên đề: về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc xây dựng mô hình “trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”; công tác dân vận chính quyền và phong trào thi đua “dân vận khéo”; công tác kiểm tra, giám sát và những thông tin tư tưởng và tình hình nổi bật của địa phương… Đồng thời, hội nghị cũng nghe các ý kiến thảo luận, đóng góp xây dựng đảng, xây dựng cơ quan của đảng viên, công đoàn và chi đoàn thanh niên trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm 2022.
 

                                                                             ảnh: đồng chí Lâm Sáng Tươi, Bí thư Đảng ủy kết luận hội nghị

          Phát biểu kết luận tại Hội nghị đồng chí Lâm Sáng Tươi, Bí thư Đảng ủy thay mặt Đảng ủy biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của đảng viên toàn Đảng bộ trong 6 tháng đầu năm 2022. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm cần phải khắc phục. Để khắc phục những hạn chế, khuyến điểm và để thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2022, đồng chí Bí thư Đảng ủy đề nghị các đảng viên cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm:

          1. Tập trung học tập, quán triệt, xây dựng chương trình thực hiện tốt các kế hoạch của Tỉnh ủy, Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XIII), đồng thời triển khai tốt kết luận của đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

           2. Xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm theo báo cáo của Đoàn kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về thực hiện các Quy định số 4495-QĐ/TU, ngày 10/4/2019 của Tỉnh ủy quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành trong tỉnh Trà Vinh; Quy định số 324-QĐ/ĐUK, ngày 11/6/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư, Phó Bí thư và Ủy viên cấp ủy cơ sở trong Đảng bộ Khối; Quy định 5316-QĐ/TU ngày 20/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền trên địa bàn tỉnh Trà Vinh và các Quy định của Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm người đứng đầu.

            3. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các quy định Quy định số 4495-QĐ/TU, ngày 10/4/2019 của Tỉnh ủy quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành trong tỉnh Trà Vinh;  Quy định số 4842-QĐ/TU ngày 30/7/2019 của Tỉnh ủy về “trách nhiệm của tập thể, cá nhân, người đứng đầu các cấp, các ngành trong quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị”; Quy định số 724-QĐ/TU ngày 30/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Bí thư, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố”; Quy định 5316-QĐ/TU ngày 20/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền trên địa bàn tỉnh Trà Vinh và các quy định của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp … về xây dựng đảng và đảng viên, đặc biệt là nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, công tác kiểm tra, giám sát, phấn đấu hoàn thành tốt Nghị quyết về công tác xây dựng đảng năm 2022.

           4. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với thực hiện Mô hình “trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”. Tăng cường thực hiện tốt công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và mô hinh “dân vận khéo” … đánh giá, phê bình những nơi làm chưa tốt, khen thưởng, biểu dương tập thể, cá nhân làm tốt và có kế hoạch nhân rộng mô hình hay, hiệu quả.5. Tập trung khắc phục những hạn chế về công tác chuyên môn, chú trọng các khâu thẩm định, rà soát, kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật phải thật sự đi vào chiều sâu, chặt chẽ, chính xác, đúng pháp luật, đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, đa dạng hình thức và phong phú về nội dung, chú ý những nội dung mới phải có đề cương phổ biến, nội dung dễ hiểu, vấn đề nổi lên, bức xúc trong nhân dân và dư luận xã hội, phải có định hướng phổ biến giáo dục pháp luật để người dân, doanh nghiệp nắm bắt kịp thời, thực hiện đúng pháp luật, hướng dẫn cụ thể về xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, công tác hòa giải ở cơ sở. Tăng cường quản lý nhà nước về hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý.Tập trung hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho cơ sở trong thực hiện nghiệp vụ hộ tịch, hòa giải cơ sở, xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

             6. Đảng ủy sẽ phối hợp với Ban Giám đốc Sở thực hiện tốt việc sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan, nhất là những đơn vị còn thiếu lãnh đạo quản lý cấp phòng, để đủ sức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đề nghị đảng viên thực hiện tốt quy định của đảng, nhận thức đúng, xác định vị trí, vai trò, trách nhiệm vụ trong việc thực hiện nhiệm vụ được phân công.

               7. Đảng ủy phối hợp tốt với Thủ trưởng cơ quan xây dựng cơ quan, đoàn thể thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022:
              - Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở tăng cường phối hợp với Thủ trưởng cơ quan nắm bắt kịp thời tư tưởng đoàn viên công đoàn, hiệu quả công việc, tâm tư nguyện vọng công đoàn viên … động viên, thăm hỏi và tạo điều kiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
              - Từng đồng chí Ban Chấp hành, Bí thư Chi bộ nắm sát, chắc tình hình công chức, viên chức, đảng viên để xuất biện pháp, giải pháp kịp thời để hỗ trợ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
              - Thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng nhất là các nội dung kết luận của đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
                - Thực hiện tốt các phong trào thi đua được phát động, nhất là vai trò Trưởng Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam Bộ theo sự phân công của Bộ Tư pháp.

                                                                                                                                                   Văn Triều – Đảng ủy Sở Tư pháp

 
TIN LIÊN QUAN
1 2 3 4 5  ... 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Chịu trách nhiệm chính: Ông Lâm Sáng Tươi - Giám đốc Sở Tư pháp - Trưởng Ban Biên tập

Cơ quan trường trực: Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh

Địa chỉ: Số 4, đường Lê Thánh Tôn, P2, TPTV, tỉnh Trà Vinh

Điện thoại: 0294 3866409   Email: pbgdpltravinh@travinh.gov.vn

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 460
  • Trong tuần: 3,552
  • Tất cả: 140,617