Chào mừng Quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Trà Vinh! - Trang thông tin điện tử đang trong quá trình xây dựng và cập nhật thông tin, rất mong nhận được sự góp ý và quan tâm của Quý bạn đọc!
No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 266

Kế hoạch khắc phục những hạn chế, yếu kém và nâng cao chỉ số PAR Index, chỉ số PCI trong năm 2022 và những năm tiếp theo

        Nhằm khắc phục các tồn tại, hạn chế qua phân tích đánh giá chỉ số PCI, chỉ số cải cách hành chính (Par Index) và chỉ số Hài lòng của tổ chức, cá nhân về thực hiện thủ tục hành chính (SIPAS) năm 2021. Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được về công tác CCHC trong năm 2021; đồng thời, triển khai các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC năm 2021.
        

        Ngày 05/8/2022, Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch khắc phục những hạn chế, yếu kém và nâng cao chỉ số PAR Index, chỉ số PCI trong năm 2022 và những năm tiếp theo với những nội dung cụ thể sau:

       Đối với chỉ số PAR Index

       Sở Tư pháp được giao thực hiện chỉ tiêu về “xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật”, cụ thể: Theo dõi thi hành pháp luật; Rà soát văn bản quy phạm pháp luật; Xử lý văn bản trái pháp luật do cơ quan có thẩm quyền kiểm tra kiến nghị; Tác động của cải cách đến chất lượng văn bản quy phạm pháp luật do tỉnh ban hành.
       Để tiếp tục duy trì và nâng cao chỉ số này trong thời gian tới, Sở Tư pháp xây dựng các nhiệm vụ cụ thể như sau:
       - Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật và Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 13/7/2021 của UBND tỉnh về nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 
      - Tiếp tục rà soát các quy định của pháp luật, nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác soạn thảo, công tác thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; phải gắn kết chặt chẽ với công tác theo dõi, tổ chức thi hành pháp luật.
      - Kịp thời tham mưu trình UBND tỉnh hoặc trình HĐND tỉnh ban hành văn bản đối với trường hợp được luật, các văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước cấp trên giao địa phương xây dựng văn bản thực hiện, nhất là đối với trường hợp các văn bản đã được Bộ chuyên ngành hoặc do Sở Tư pháp kiến nghị xử lý qua kết quả kiểm tra văn bản.
      - Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đến người dân và doanh nghiệp về các quy định của pháp luật; qua đó nhằm nâng cao nhận thức vai trò, ý nghĩa của pháp luật đối với người dân và doanh nghiệp và trách nhiệm thực thi pháp luật của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa

     Đối với chỉ số hỗ trợ doanh nghiệp (PCI)
     Sở Tư pháp được giao thực hiện chỉ tiêu về “Thủ tục để được miễn, giảm chi phí tư vấn pháp luật khi sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật thuộc mạng lưới tư vấn viên của CQNN dễ thực hiện”.
     Để thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới, Sở Tư pháp xây dựng các nhiệm vụ cụ thể như sau:
     - Thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và kịp thời hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các thủ tục được miễn, giảm chi phí tư vấn pháp luật khi sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật thuộc mạng lưới tư vấn viên của cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật.
     - Rà soát các quy định của pháp luật có liên quan đến thủ tục được miễn, giảm chi phí tư vấn pháp luật khi sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật thuộc mạng lưới tư vấn viên của cơ quan nhà nước để kịp thời tham mưu cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung theo hướng đơn giản nhằm tạo điều kiện thuận lợi khi thực hiện.
      Đối với chỉ số tính minh bạch (PCI)
      Sở Tư pháp được giao thực hiện 02 chỉ tiêu: Khả năng dự liệu được việc thực thi của tỉnh với quy định pháp luật của Trung ương; Khả năng dự liệu được thay đổi quy định pháp luật của tỉnh.
Để thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới, Sở Tư pháp xây dựng nội dung khắc phục như sau:
     - Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh đôn đốc, chỉ đạo các sở, ngành nâng cao trách nhiệm trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của địa phương trong thời gian tới.
    - Phối hợp với các Sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên rà soát các văn bản và kịp thời tham mưu trình UBND tỉnh hoặc trình HĐND tỉnh ban hành văn bản đối với trường hợp được luật, các văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước cấp trên giao địa phương xây dựng văn bản thực hiện. 
      Đối với chỉ số chi phí thời gian (PCI)
      Sở Tư pháp được giao thực hiện chỉ tiêu: “Tỷ lệ doanh nghiệp dành hơn 10% quỹ thời gian để tìm hiểu và thực hiện các quy định pháp luật của Nhà nước” .
       Để thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới, Sở Tư pháp xây dựng nội dung khắc phục như sau:
     - Tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tuyên truyền, phổ biến đến các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh các thông tin chính sách pháp luật vừa mới ban hành và địa chỉ cập nhật các thông tin của các văn bản quy phạm pháp luật do địa phương ban hành tại các Trang thông tin của Sở Tư pháp và Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh do Sở Tư pháp quản lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa để doanh nghiệp tiếp cận.
      - Thực hiện cung cấp thông tin trên Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh các nội dung quy định của pháp luật về chính sách, pháp luật có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp để phát sóng trên chuyên mục hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo Kế hoạch đã ký kết với Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh hàng năm.
      - Biên soạn các tài liệu, tờ rơi, tờ gấp pháp luật có nội dung quy định về chính sách mới liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp để thông tin đến doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp cận./.

                                                                                                    Kim Hiên

 

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Chịu trách nhiệm chính: Ông Lâm Sáng Tươi - Giám đốc Sở Tư pháp - Trưởng Ban Biên tập

Cơ quan trường trực: Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh

Địa chỉ: Số 4, đường Lê Thánh Tôn, P2, TPTV, tỉnh Trà Vinh

Điện thoại: 0294 3866409   Email: pbgdpltravinh@travinh.gov.vn

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 586
  • Trong tuần: 5,063
  • Tất cả: 297,772