Chào mừng Quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Trà Vinh! - Trang thông tin điện tử đang trong quá trình xây dựng và cập nhật thông tin, rất mong nhận được sự góp ý và quan tâm của Quý bạn đọc!
No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 51

Thành ủy Trà Vinh tổ chức Hội nghị triển khai quán triệt Nghị quyết năm 2023 của Tỉnh ủy

       Vừa qua, Thành ủy Trà Vinh tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết năm 2023 của Tỉnh ủy cho các đồng chí là ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố; Trưởng, phó các ban, ngành, đoàn thể thành phố; Bí thư, các Phó Bí thư đảng bộ phường, xã và báo cáo viên cấp thành phố. 

          Tại hội nghị, Đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Trà Vinh đã báo cáo triển khai những vấn đề trọng tâm Nghị quyết của Tỉnh ủy Trà Vinh năm 2023. Với mục tiêu chính là tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bảo đảm toàn diện, hiệu quả, thiết thực và sát thực tiễn. Đẩy mạnh cơ cấu lại, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, tính tự chủ và khả năng thích ứng của nền kinh tế; củng cố, phát triển các động lực tăng trưởng mới. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm và đột phá chiến lược. Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước theo phương châm “Đoàn kết, Kỷ cương, Hành động, Sáng tạo, Đột phá, Phát triển”. Tập trung xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là các dự án trọng điểm, quan trọng. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tiếp tục kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và các loại dịch bệnh không để bị động, bất ngờ. Chú trọng phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi. Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu. Tăng cường công tác thông tin, truyền thông, tạo đồng thuận xã hội; củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; đẩy mạnh và phát huy hiệu quả công tác đối ngoại và liên kết vùng.Nghị quyết cũng đề ra các chỉ tiêu chủ yếu và 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cần thực hiện. Trong đó có các giải pháp như: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền, các cơ quan tư pháp; giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; Đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, Củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh; giữa vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội,…

Quang cảnh hội nghị triển khai quán triệt Nghị quyết năm 2023 của

Tỉnh ủy Trà Vinh

        Sau hội nghị, thành phố Trà Vinh sẽ tiếp tục tổ chức triển khai, quán triệt Nghị quyết năm 2023 của Tỉnh ủy cho tất cả đảng viên nhằm thống nhất ý chí, hành động, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh ủy đề ra năm 2023./. 

                                                           Hồ Duy

                                                     

TIN LIÊN QUAN
1 2 3 4 5  ... 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Chịu trách nhiệm chính: Ông Lâm Sáng Tươi - Giám đốc Sở Tư pháp - Trưởng Ban Biên tập

Cơ quan trường trực: Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh

Địa chỉ: Số 4, đường Lê Thánh Tôn, P2, TPTV, tỉnh Trà Vinh

Điện thoại: 0294 3866409   Email: pbgdpltravinh@travinh.gov.vn

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 34
  • Trong tuần: 3,461
  • Tất cả: 227,233