Chào mừng Quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Trà Vinh! - Trang thông tin điện tử đang trong quá trình xây dựng và cập nhật thông tin, rất mong nhận được sự góp ý và quan tâm của Quý bạn đọc!
HƯỚNG DẪN CHỈ TIÊU, TIÊU CHÍ “CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT” LIÊN QUAN ĐẾN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
Lượt xem: 114
      Ngày 17 tháng 4 năm 2023, Sở Tư Pháp tỉnh Trà Vinh ban hành Công văn số 508/STP-TGPL về việc phối hợp hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu, tiêu chí “chuẩn tiếp cận pháp luật” liên quan đến trợ giúp pháp lý (TGPL) theo Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật  (Thông tư số 09/2021/TT-BTP) và Quyết định số 1723/QĐ-BTP ngày 15/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Hướng dẫn tiêu chí huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới, tiêu chí tiếp cận pháp luật thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 và tiêu chí quận, thị xã, thành phố đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thuộc tiêu chí quận, thị xã, thành phố thuộc cấp tỉnh đạt chuẩn đô thị văn minh (Quyết định số 1723/QĐ-BTP)  gửi đến Ủy ban nhân dân (UBND) các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Trà Vinh với một số nội dung nhằm đánh giá quá trình thực hiện Thông tư số 09/2021/TT-BTP và Quyết định số 1723/QĐ-BTP liên quan đến TGPL với một số nội dung cơ bản như sau: 

Quang cảnh Hội nghị tập huấn
xây dựng, xã phường, thị trấn, đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2022 

        1. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công dân, Phòng Tư pháp, UBND cấp xã có trách nhiệm giải thích quyền được TGPL cho người dân, nếu người dân thuộc diện được TGPL có vướng mắc về pháp luật theo quy định tại Điều 7 Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 thì giới thiệu đến Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Trà Vinh (Trung tâm) để được TGPL miễn phí theo Điều 17a Thông tư số 03/2021/TT-BTP ngày 25/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

        2. Trường hợp người thuộc diện được TGPL là người bị buộc tội, bị hại, đương sự trong các vụ việc tham gia tố tụng cư trú trên địa bàn thì UBND cấp xã gửi giấy giới thiệu theo Mẫu số 13 ban hành kèm theo Thông tư 03/2021/TT-BTP ngày 25/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp đến Trung tâm.
        3. UBND cấp xã có trách nhiệm phối hợp với Trung tâm để xác định tổng số người dân thuộc đối tượng TGPL có yêu cầu TGPL là công dân cư trú trên địa bàn xã để tính tỷ lệ % phục vụ việc đánh giá, công nhận xã nông thôn mới nâng cao (khoản 3 Mục III Phần II Quyết định số 1723/QĐ-BTP ngày 15/8/2022 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp). UBND cấp xã chỉ cần gửi danh sách trên cơ sở tổng hợp các giấy giới thiệu về TGPL (Mẫu số 13) do UBND cấp xã đã gửi cho Trung tâm.
        Định kỳ hàng năm hoặc thông qua công tác truyền thông về TGPL tại địa phương, Sở Tư pháp chỉ đạo Trung tâm phối hợp Phòng Tư pháp huyện tiến hành kiểm tra UBND cấp xã thực hiện các nội dung nêu trên.
        Qua đó, Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh mong rằng trong thời gian tới UBND cấp xã, Phòng Tư pháp thực hiện tốt hơn việc giải thích quyền được TGPL cho người dân khi có vướng mắc về pháp luật. Đồng thời, góp phần xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật về nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao./.

                                                                 Nguyễn Thị Mỷ Huyền
                                                 Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh Trà Vinh

 
 
TIN LIÊN QUAN
1 2 3 4 5  ... 

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lâm Sáng Tươi - Giám đốc Sở Tư pháp - Trưởng Ban Biên tập
Cơ quan trường trực: Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh
Địa chỉ: Số 4, đường Lê Thánh Tôn, P2, TPTV, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: 0294 3866409   Email: pbgdpltravinh@travinh.gov.vn

Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 67
  • Trong tuần: 537
  • Tất cả: 454814