Chào mừng Quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Trà Vinh! - Trang thông tin điện tử đang trong quá trình xây dựng và cập nhật thông tin, rất mong nhận được sự góp ý và quan tâm của Quý bạn đọc!
No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 107

Tỉnh ủy Trà Vinh đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh

      Xác định chuyển đổi vị trí công tác nhằm thực hiện tốt chủ trương của Đảng và Nhà nước trong công tác phòng, chống tham nhũng và kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền; khắc phục tình trạng trì trệ, chủ nghĩa kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. 

       Căn cứ Quy định số 205-QĐ/TW và yêu cầu nhiệm vụ về công tác cán bộ của tỉnh, ngày 31/3/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh đã ban hành Quy định số 2555-QĐ/TU về chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh. Việc chuyển đổi vị trí công tác nhằm nâng cao ý thức tự giác rèn luyện, phát huy tính năng động, sáng tạo trong công tác, tạo điều kiện cho cán bộ được bồi dưỡng, đào tạo, tích lũy kinh nghiệm thực tiễn ở những vị trí khác nhau, khắc phục tình trạng cục bộ, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, tránh các biểu hiện chủ quan, bảo thủ, trì trệ làm ảnh hưởng đến thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương.
Quy định nêu rõ, việc chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, Nhà nước cấp tỉnh, huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, đúng quy định của Đảng và Nhà nước.
       Đối tượng được chuyển đổi vị trí là cán bộ, công chức định kỳ chuyển đổi theo quy định tại Nghị định số 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ và Nghị định số 134/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng chống tham nhũng; Cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý quá 08 năm ở một vị trí công tác ở các cơ quan, đơn vị, địa phương theo danh  mục đính kèm Quy định số 2555-QĐ/TU; Cán bộ cấp trưởng ở một vị trí công tác quá 02 nhiệm kỳ (08 năm) liên tiếp theo Quy định số 1703-QĐ-TU ngày 05/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về luân chuyển cán bộ; Cán bộ lãnh đạo, quản lý ở vị trí việc làm phải chuyển đổi theo quy định của Bộ, ngành Trung ương thuộc phạm vi quản lý theo ngành, lĩnh vực tại địa phương.
        Chuyển đổi vị trí công tác phải được công khai trong cơ quan, đơn vị, bảo đảm khách quan, công bằng; chủ động ngăn ngừa, tránh để xảy ra tiêu cực trong công tác cán bộ. Phương thức chuyển đổi vị trí công tác thông qua điều động, luân chuyển; người được chuyển đổi phải đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện chức danh vị trí công tác mới và phải đủ sức khỏe công tác. Cán bộ chuyển đổi vị trí công tác được cơ quan nơi để thực hiện chế độ chính sách như bố trí nơi ở, hỗ trợ đi lại, sinh hoạt phí (nếu có) và được bảo lưu các chế độ, chính sách theo quy định hiện hành.
        Quy định số 2555-QĐ/TU cũng quy định cụ thể các trường hợp chưa xem xét chuyển đổi vị trí công tác; trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương trong tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện quy định này, định kỳ sơ, tổng kết theo quy định.
        (Đính kèm Quy định số 2555-QĐ/TU ngày 31/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)
                                                                                          Thanh Thảo

 
TIN LIÊN QUAN
1 2 3 4 5  ... 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Chịu trách nhiệm chính: Ông Lâm Sáng Tươi - Giám đốc Sở Tư pháp - Trưởng Ban Biên tập

Cơ quan trường trực: Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh

Địa chỉ: Số 4, đường Lê Thánh Tôn, P2, TPTV, tỉnh Trà Vinh

Điện thoại: 0294 3866409   Email: pbgdpltravinh@travinh.gov.vn

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 1143
  • Trong tuần: 6,315
  • Tất cả: 301,125