Chào mừng Quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Trà Vinh! - Trang thông tin điện tử đang trong quá trình xây dựng và cập nhật thông tin, rất mong nhận được sự góp ý và quan tâm của Quý bạn đọc!
No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 143

Ý kiến Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với các tổ chức Hội

Thực hiện Công văn số 490-CV/BCSĐ ngày 19/9/2023 của Ban cán sự đảng UBND tỉnh về thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 2056-TB/VPTU ngày 09/9/2023 của Chánh Văn phòng Tỉnh ủy tại buổi làm việc với các tổ chức Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo (tại Công văn số 4365/UBND-THNV ngày 28/9/2023) như sau: 

- Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan:

+ Tổ chức thực hiện nghiêm kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 2056-TB/VPTU; đồng thời, tiếp tục rà soát tổ chức thực hiện tốt kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 1300-TB/VPTU ngày 30/9/2022 của Văn phòng Tỉnh ủy; Công văn số 4640/UBND-THNV ngày 11/10/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy, đối với nội dung nào chưa thực hiện thì khẩn trương tổ chức thực hiện;

+ Rà soát, cập nhật tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung Điều 5 Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bố dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 và giai đoạn 2022 - 2025 Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 16/01/2023 của UBND tỉnh về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tnh Trà Vinh năm 2023;

+ Phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

- Đối với đề xuất của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh:

+ Việc tổ chức kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố soạn giả - Nghệ sĩ nhân dân Viễn Châu, giao Giám đốc Sở Văn hóa, Th thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu, đề xuất Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh cho ý kiến.

+ Đề xuất mở lớp bồi dưỡng viết văn của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, giao Giám đốc Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu giao cho đơn vị chủ trì dự trù nguồn kinh phí để việc mở lp tập huấn về sáng tác, đạo diễn, biểu diễn nghệ thuật sân khấu dù kê Khmer Nam bộ gắn với bồi dưỡng viết văn đảm bảo theo quy định, Giám đốc Sở Văn hóa, Th thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh kế hoạch mở lớp tập huấn.

- Đối với đề xuất “Xem xét bổ sung biên chế cho Liên minh Hợp tác xã tnh và bổ sung biên chế Hội Nhà báo tỉnh”, giao Giám đốc Sở Nội vụ, tham mưu, rà soát, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh nhằm đảm bảo đúng biên chế được giao.

- Đi với đề xuất “Xem xét cấp luôn trụ sở làm việc trước đây UBND tỉnh đã có Công văn giao tạm bố trí cho Hội Bảo trợ Người khuyết tật và nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh”, giao Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh xem xét cụ thể, để Hội thuận tiện trong thực hiện sửa chữa và hoạt động.  

- Đối với các kiến nghị liên quan đến kinh phí mua sắm cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc, kinh phí hoạt động của các Hội, giao Giám đốc Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của HĐND tỉnh; trong quá trình thực hiện nếu các đơn vị có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh để chỉ đạo tháo gỡ; đồng thời, giao Sở Tài chính khn trương khảo sát thực tế thực trạng khó khăn, nhu cầu của từng Hội, rà soát lại cơ sở vật chất, trang thiết bị một số đơn vị; tổng hợp, báo cáo cụ thể, đề xuất UBND tỉnh tham mưu Ban cán sự đảng UBND tỉnh cho ý kiến.

Giao Thủ trưởng các sở, ngành và địa phương thực hiện nghiêm túc nội dung Công văn này; giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện; các kiến nghị, đề xuất của các tổ chức Hội, đề nghị cơ quan, đơn vị có liên quan, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh chậm nhất ngày 02/10/2023, để tổng hợp báo cáo Ban cán sự đảng UBND tỉnh, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy./.

Hoàng Tâm

TIN LIÊN QUAN
1 2 3 4 5  ... 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Chịu trách nhiệm chính: Ông Lâm Sáng Tươi - Giám đốc Sở Tư pháp - Trưởng Ban Biên tập

Cơ quan trường trực: Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh

Địa chỉ: Số 4, đường Lê Thánh Tôn, P2, TPTV, tỉnh Trà Vinh

Điện thoại: 0294 3866409   Email: pbgdpltravinh@travinh.gov.vn

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 416
  • Trong tuần: 5,600
  • Tất cả: 352,758