Chào mừng Quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Trà Vinh! - Trang thông tin điện tử đang trong quá trình xây dựng và cập nhật thông tin, rất mong nhận được sự góp ý và quan tâm của Quý bạn đọc!
No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 53

Triển khai, phổ biến các Luật có hiệu lực thi hành trong năm 2022

Ngày 24/3/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 24/KH-UBND triển khai, phổ biến các Luật có hiệu lực thi hành năm 2022 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

       Kế hoạch này nhằm triển khai, phổ biến kịp thời các Luật có hiệu lực thi hành năm 2022 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan hướng dẫn thi hành Luật đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn tỉnh biết, thực hiện, góp phần bảo đảm quyền được thông tin về pháp luật của Nhân dân. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các văn bản của Đảng và Nhà nước quy định, chỉ đạo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) gắn với triển khai, quán triệt Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân.
       Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL; đăng tải các Luật trên Cổng/Trang/Chuyên mục PBGDPL của các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là cơ quan, đơn vị) phục vụ nhu cầu tra cứu, tìm hiểu, học tập pháp luật và tiếp cận thông tin, cập nhật kiến thức pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân; gắn việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL với thực hiện chuyển đổi số theo lộ trình phù hợp, xây dựng dữ liệu dùng chung trong công tác PBGDPL.
       Được biết, năm 2022 các luật có hiệu lực thi hành, gồm:
       1. Luật Phòng, chống ma túy (số 73/2021/QH14)
       2. Luật Bảo vệ môi trường (số 72/2020/QH14)
       3. Luật Biên phòng Việt Nam (số 66/2020/QH14)
      4. Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (số 69/2020/QH14)
     5. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự (số 03/2022/QH15) 
       Để triển khai, phổ biến kịp thời các luật có hiệu lực thi hành trong năm 2022 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan hướng dẫn thi hành đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, Nhân dân trên địa bàn tỉnh biết, thực hiện, góp phần đảm bảo quyền được thông tin về pháp luật của Nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, các cơ quan, tổ chức có liên quan tập trung tuyên truyền, nhất là vào các đợt cao điểm hưởng ứng “Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11)”, các sự kiện quan trọng của tỉnh và của cơ quan, đơn vị,...  Trong tổ chức PBGDPL phải có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo sát nội dung, yêu cầu của Luật và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan gắn với triển khai các Chương trình, Kế hoạch, Đề án về PBGDPL được giao triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện, tình hình của cơ quan, đơn vị. 

                                                                                                             Kim Hiên

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Chịu trách nhiệm chính: Ông Lâm Sáng Tươi - Giám đốc Sở Tư pháp - Trưởng Ban Biên tập

Cơ quan trường trực: Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh

Địa chỉ: Số 4, đường Lê Thánh Tôn, P2, TPTV, tỉnh Trà Vinh

Điện thoại: 0294 3866409   Email: pbgdpltravinh@travinh.gov.vn

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 90
  • Trong tuần: 2,686
  • Tất cả: 91,896