Chào mừng Quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Trà Vinh! - Trang thông tin điện tử đang trong quá trình xây dựng và cập nhật thông tin, rất mong nhận được sự góp ý và quan tâm của Quý bạn đọc!
No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 96

Tăng cường phổ biến các Luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 3

         Ngày 09/8/2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Duyên Hải ban hành công văn số 2217/UBND-NC để chỉ đạo quán triệt, triển khai, phổ biến các Luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 3. Các Luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 3 gồm: Luật Cảnh sát cơ động; Luật Thi đua khen thưởng; Luật Điện ảnh; Luật Kinh doanh Bảo hiểm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.
         Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã đề nghị Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thị xã, các cơ quan Ủy viên Hội đồng thị xã, Ủy ban nhân dân xã, phường trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tiễn của cơ quan, địa phương:

        Quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn và chủ động tổ chức triển khai tuyên truyền, phổ biến đầy đủ, kịp thời các Luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 3 tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn bằng hình thức phù hợp với nhu cầu xã hội và từng nhóm đối tượng, địa bàn, có trọng tâm, trọng điểm; công tác tuyên truyền, phổ biến các Luật mới phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, trong đó cần tập trung phổ biến những nội dung cơ bản, nhấn mạnh những điểm mới, những vấn đề nóng, được dư luận quan tâm.
          Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong công tác phổ biến các Luật mới; xác định rõ nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trong tổ chức triển khai thực hiện, phát huy vai trò của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong việc gương mẫu học tập, nghiên cứu, chấp hành pháp luật và thực hiện tốt các quy định của pháp luật có liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ, đề cao trách nhiệm phục vụ Nhân dân; nắm bắt và phản ánh kịp thời cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về ý kiến của Nhân dân, dư luận xã hội về tính khả thi, phù hợp của văn bản QPPL mới ban hành.
        Đối với các phòng, ngành quản lý nhà nước về lĩnh vực, có trách nhiệm tổ chức triển khai tuyên truyền, phổ biến đầy đủ, kịp thời các Luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 3 bao gồm: (1) Luật Cảnh sát cơ động (Công an thị xã chủ trì); (2) Luật Thị đua, khen thưởng (Phòng Nội vụ chủ trì); (3) Luật Điện ảnh (Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì); (4) Luật Kinh doanh Bảo hiểm (Bảo hiểm xã hội chủ trì); (5) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ (Phòng Kinh tế chủ trì). Kịp thời quán triệt; tổ chức biên soạn tài liệu tập huấn, phổ biến pháp luật; chỉ đạo, hướng dẫn, xác định nội dung, hình thức phổ biến văn bản luật phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn; đăng tải, phát hành rộng rãi tài liệu phổ biến nội dung văn bản luật, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin để tăng cường truyền thông triển khai thực hiện (tập huấn, tư vấn pháp luật trực tuyến; đổi thoại pháp luật trực tuyến; biên soạn, đăng tải hỏi - đáp pháp luật trên Trang thông tin điện tử thị xã, zalo... ); bố trí nguồn lực bảo đảm thực hiện nhiệm vụ; đăng tải, cập nhật toàn văn nội dung văn bản luật trên Trang Thông tin điện tử của thị xã. Đồng thời, cập nhật trên Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh (pbgdpl.travinh.gov.vn ) để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân dễ dàng tiếp cận, khai thác và sử dụng khi có nhu cầu.
        Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp tổ chức truyền thông chính sách trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành các luật mới bằng hình thức phù hợp theo yêu cầu của Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027” (Theo hướng dẫn tại Công văn số 49/HĐPH ngày 30/6/2022 của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh về việc triển khai thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027” năm 2022).
       Trong quá trình thực hiện, cần quan tâm tổ chức tiếp nhận, giải trình, xử lý thông tin góp ý, phản hồi, phản biện xã hội đối với dự thảo chính sách trong Báo cáo tổng hợp, tiếp thu và giải trình ý kiến góp ý về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện dự thảo văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành. Thường xuyên nắm bắt và phản ánh kịp thời cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về ý kiến của Nhân dân, phản ánh của dư luận xã hội về tính khả thi, phù hợp của văn bản mới ban hành; kịp thời định hướng thông tin, phổ biến những vấn đề nóng, được dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; giải đáp pháp luật và các vướng mắc trong áp dụng pháp luật về các lĩnh vực, phạm vi do mình quản lý cho Nhân dân, doanh nghiệp bằng các hình thức phù hợp; tăng cường kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ được giao./.
                                                                                                                                                                                                             Dương Văn Thủy

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Chịu trách nhiệm chính: Ông Lâm Sáng Tươi - Giám đốc Sở Tư pháp - Trưởng Ban Biên tập

Cơ quan trường trực: Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh

Địa chỉ: Số 4, đường Lê Thánh Tôn, P2, TPTV, tỉnh Trà Vinh

Điện thoại: 0294 3866409   Email: pbgdpltravinh@travinh.gov.vn

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 482
  • Trong tuần: 3,574
  • Tất cả: 140,639