Càng Long: Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 218 của Bộ Chính trị

Ngày 23 tháng 5 năm 2023 Huyện ủy báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị “Về việc ban hành quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền" 

Huyện ủy Càng Long xác định đây là chủ trương lớn của Đảng, của cả hệ thống chính trị và cán bộ, đảng viên trong việc tham gia đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền. Từ đó, việc triển khai được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn huyện thực hiện nghiêm túc, góp phần nâng cao vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, về vai trò của công tác giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Đảng, Chính quyền trong thời kỳ mới. 

(Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Càng Long tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhân dân về xây dựng nông thôn mới)

Về góp ý xây dựng tổ chức đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức thực hiện tốt việc góp ý định kỳ, góp ý thường xuyên và góp ý đột xuất; chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp chủ trì tổ chức thực hiện đúng theo quy định về góp ý xây dựng tổ chức Đảng; các nội dung góp ý chủ yếu là dự thảo văn kiện văn kiện Đại hội Đảng bộ xã, thị trấn, văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII; các Chương trình hành động, Nghị quyết về xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh và công tác quy hoạch sử dụng đất, đóng góp bản tự phê bình của cá nhân, tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ các cấp, thực hiện góp ý thông qua các cuộc họp lệ, sinh hoạt chi, tổ hội, tiếp xúc cử tri, kết đã tổ chức được 698 cuộc có 17.225 lượt cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân tham gia, các ý kiến đóng góp điều được chuyển đến cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt thực hiện tốt.

(UBMTTQ Việt Nam huyện Càng Long tổ chức Hội nghị hiệp thương những người ứng cử đại biểu

Hội đồng nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021 – 2026)

Góp ý xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội, cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn tham gia nhiều hoạt động góp ý xây dựng Chính quyền, thời gian qua đã tổ chức được 865 cuộc góp ý định kỳ và đột xuất có 21.625 lượt cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tham dự; 75 lượt ý kiến góp ý thường xuyên thông qua hòm thư góp ý và tiếp xúc trực tiếp của cán bộ, công chức, viên chức, qua các nội dung góp ý mang lại hiệu quả thiết thực trong việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Hội đồng nhân nhân.

Nhìn chung, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, có trọng tâm, trọng điểm và những vấn đề được đoàn viên, hội viên và nhân dân quan tâm; đặc biệt, là tổ chức tốt các hội nghị góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng, các đồ án quy hoạch xây dựng, phát triển huyện thực hiện tốt vai trò giám sát quy trình bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2016 - 2021), bầu Trưởng Ban nhân dân gắn với bầu Thanh tra nhân dân ấp, khóm,... góp phần quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng, Chính quyền ở địa phương, thực hiện tốt Quy chế Dân chủ ở cơ sở; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo niềm tin và sự đồng thuận trong nhân dân đối với Đảng và chính quyền./.

Minh Kha

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 











Thống kê truy cập
  • Đang online: 113
  • Hôm nay: 11595
  • Trong tuần: 43,761
  • Tất cả: 2,863,497