Chào mừng Quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Trà Vinh! - Trang thông tin điện tử đang trong quá trình xây dựng và cập nhật thông tin, rất mong nhận được sự góp ý và quan tâm của Quý bạn đọc!
No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 170

Sở Tư pháp làm việc với 07 huyện: Cầu Ngang, Duyên Hải, Trà Cú, Càng Long, Châu Thành, Cầu Kè, Tiểu Cần về thực hiện chỉ tiêu, tiêu chí chuẩn tiếp cận pháp luật

       Để thực hiện Kế hoạch số 45/KH-BCĐ ngày 22/6/2022 của Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia và Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 - 2025 ban hành Kế hoạch Phân công thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ huyện Cầu Ngang và huyện Duyên Hải đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022 và Kế hoạch số 66/KH-BCĐ ngày 22/8/2022 của Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia và Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 – 2025 triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Trà Vinh năm 2022. 

       Với vai trò tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (sau đây gọi là Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg) và Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg (gọi tắt là Thông tư số 09/2021/TT-BTP), Sở Tư pháp làm việc với UBND các huyện: Cầu Ngang, Duyên Hải, Trà Cú, Càng Long, Châu Thành, Cầu Kè, Tiểu Cần và các xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao trên địa bàn huyện để nắm tình hình thực hiện Tiêu chí thành phần 18.4, Tiêu chí 16 “Tiếp cận pháp luật” theo Quyết định số 1306/QĐ-UBND ngày 13/7/2022 của UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 – 2025 và Tiêu chí thành phần 9.6 “Huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật” của Tiêu chí 9 “ Hệ thống chính trị - An ninh trật tự - Hành chính công” theo Quyết định số 1039/QĐ-UBND ngày 15/6/2022 của UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới; quy định thị xã, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. Đoàn công tác của Sở Tư pháp gồm: Giám đốc Sở, Trưởng phòng Văn bản, Phổ biến và Theo dõi thi hành pháp luật, Chuyên viên phụ trách chuẩn tiếp cận pháp luật, Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước thuộc Sở, làm việc với đoàn công tác của Sở Tư pháp gồm: lãnh đạo UBND huyện, Tòa án nhân dân huyện, Hội Luật gia huyện, Phòng Tư pháp, UBND và công chức Tư pháp – Hộ tịch các xã, thị trấn chưa đạt nông thôn mới, xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao. Tại buổi làm việc, Sở Tư pháp nghe các địa phương báo cáo kết quả và phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện tiêu chí  “Chuẩn tiếp cận pháp luật” về xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nhất là việc xây dựng các mô hình thông tin, PBGDPL hiệu quả, mô hình hòa giải ở cơ sở hiệu quả, trợ giúp pháp lý và các nội dung khác trong thực hiện chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định mới như: Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025; Quyết định số 1723/QĐ-BTP ngày 15/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Hướng dẫn tiêu chí huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới, tiêu chí tiếp cận pháp luật thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 và tiêu chí quận, thị xã, thành phố đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thuộc tiêu chí quận, thị xã, thành phố thuộc cấp tỉnh đạt chuẩn đô thị văn minh...

Quang cảnh tại một số buổi làm việc

       Để giúp địa phương hiểu đúng, đầy đủ theo hướng dẫn tại Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg, Thông tư số 09/2021/TT-BTP, Quyết định số 1723/QĐ-BTP và các văn bản khác có liên quan trong xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; đồng thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc. Tại các buổi làm việc, Giám đốc Sở Tư pháp, Trưởng các đơn vị nghiệp vụ thuộc Sở Tư pháp đã hướng dẫn cụ thể các địa phương từng chỉ tiêu, tiêu chí trong xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, nhất là về Tiêu chí 16 “Tiếp cận pháp luật” thuộc Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao được cụ thể hóa tại Công văn số 1193/STP-VBPB&TDTHPL ngày 06/9/2022 của Sở Tư pháp.
Ngoài ra, Sở Tư pháp cũng đề nghị Chủ tịch UBND cấp huyện và Ban Chỉ đạo cấp huyện tăng cường chỉ đạo, hỗ trợ cấp xã trong xây dựng và thực hiện đạt Tiêu chí 16 “Tiếp cận pháp luật” đối với xã nông thôn mới nâng cao./.

                                                                                                   Hoàng Tâm
TIN LIÊN QUAN
1 2 3 4 5  ... 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Chịu trách nhiệm chính: Ông Lâm Sáng Tươi - Giám đốc Sở Tư pháp - Trưởng Ban Biên tập

Cơ quan trường trực: Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh

Địa chỉ: Số 4, đường Lê Thánh Tôn, P2, TPTV, tỉnh Trà Vinh

Điện thoại: 0294 3866409   Email: pbgdpltravinh@travinh.gov.vn

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 600
  • Trong tuần: 5,077
  • Tất cả: 297,786